×

Hello World!

Simultane ve Ardıl Tercüme Çeviri gereksinimi duyulan organizasyon, sempozyum, eğitim ya da toplantılarda etkinliği yapan firmalar çoğunlukla simultane tercüme ya da ardıl tercüme hakkında ikileme düşerler. Bu yazımızda ardıl ve simultane çeviri arasındaki farklar ve hangi durumlarda hangisinin gerektiği anlatılmıştır. Ardıl Tercüme Ardıl tercüme genellikle yabancı katılımcısı az olan etkinliklerde kullanılır. Fısıltı tercüme olarak da

Simultane Çeviri Nedir? Nasıl Yapılır ve Avantajları Nelerdir? Globalleşen dünyada uluslararası etkinliklerde simultane çeviriye gün geçtikçe daha da ihtiyaç duyulmaktadır. Uluslararası çalışmalar arttıkça simultane çeviriye ihtiyaç daha çok artmaktadır. Tercüme dünyasında sık sık kullanılan ve uluslararası etkinliklerde başvurulan ve anlık iletişimin sağlanması için önem taşıyan simultane çeviri hakkında bilgileri sunacağız. Simultane Çeviri Nedir? ‘Simultane’ kelimesinin

makro simultane infoport

İnfoport Tourguide nedir?

İnfoport Tourguide nedir? Nerelerde ve nasıl kullanılır? İnfoport sistem günümüzde kullanım alanları ve kolaylığı açısından tercih edilen cihazlardır. İnfoport ya da tourguide olarak da bilinen sistem, açık alan gezilerinde, fabrika gezilerinde, müze ve ören yerlerde kısacası bütün alanlarda kullanılabilmektedir. Özel frekans aralıkları ile rehberin ya da tercümanın sesini önceden belirlenmiş ve atanmış kanal frekans aralıklarında

deşifre hizmetleri

Günümüzde tercih edilen popüler mesleklerden olan mütercim ve tercümanlık, gelecekte de artarak tercih sebebi olacaktır. Globalleşen dünyada ekonomik ve kültürel sınırların kalktığı dönemde, iletişim için en önemli etken dildir. Birbirlerini doğru şekilde anlamayan kişiler hiç bir zaman doğru etkileşimde bulunamaz, ekonomik faaliyetlerin de aşınması ve yok olmasına sebep olmaktadır. Gerek sözlü gerekse yazılı tercümelerde en

TOP